เตรียมสละโสดได้เลย 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอพรเรื่องความรัก


#1.ศาลพระตรีมูรติ

Joy Park Soo-young

#2.ศาลแม่นาคพระโขนง วัดมหาบุศย์

Bae Suzy

#3.พระกฤษณะ วัดเทพมณเฑียร

Kim So-hyun

#4.พระแม่อุมาเทวี วัดแขก สีลม

Lee Sung-kyung

#5.พระนอน วัดโพธิ์

Han Hyo-joo